Як використовувати

Розпочнемо з найпростішого, а саме як відобразити об'єкти шару. Є два варіанти відображення на карті: відображення векторних об'єктів і тайлів. Відобразити карту на весь екран можна в Веб-провіднику за допомогою посилання з набором параметрів. Для відображення карти в Веб-сторінці або програмі можна використовувати теги Iframe, JavaScript або API функції.

Векторні об'єкти і тайли

Векторні об'єкти можна відобразити на базовому шарі OpenStreetMap, Google Map, кадастровій карті та інших. До векторних об'єктів відносяться точки, лінії та полігони. Векторним об'єктам можна задати колір, заливку, атрибути об'єктів. Атрибути об'єктів використовуються для аналітики, пошуку та відображення інформації про об'єкт на карті. Тайловий шар - це і є підложка, що представляє собою набір зображень. До подібного шару відносяться базові шари OpenStreetMap, Google Map, растрові шари, векторні шари і карти, які можуть динамічно перетворитися в тайли на сервісі.

Зверніть увагу! Для відображення мітки на карті можна не створювати шар на карті, в інших випадках необхідно створити шар з потрібним набором векторних об'єктів або підключити існуючий. Стандартний Html і JavaSctipt код можна отримати за допомогою Конструктора карт

Відображення мітки на карті

http://gisfile.com/api/html?icon=icon-olive&name=Paris&lat=49.03787&lon=2.28516&z=5

Параметр Опис Формат Приклад
icon відображає мітку на карті і дозволяє вказати найменування іконки за заданими координатами lat і lon GET параметри (якщо параметр не заданий, мітка не відображається) icon=icon-green
name найменування об'єкта GET параметри (відображається при натисканні на мітку) name=Hello world
xname найменування об'єкта в Hex форматі GET параметри (застосовується замість name, якщо кодування НЕ UTF-8) xname=d09fd180d0b8d0b2d0b5d18220d09cd0b8d1802021
note опис об'єкта GET параметри (відображається при натисканні на мітку) note=Welcome! GISFile
xnote опис об'єкта в Hex форматі GET параметри (застосовується замість name, якщо використовуються спеціальні символи) xnote=d09fd180d0b8d0b2d0b5d182d181d182d0b2d183d0b5d0bc2021
lon довгота GET параметри lon=49.03787
lat широта GET параметри lat=2.28516
z масштаб карти GET параметри (за замовчуванням 6) z=5
s відображення панелі пошуку об'єктів GET параметри (за замовчуванням 1) s=0

Зверніть увагу! Параметр icon може бути заданий без значення, з найменуванням іконки icon-green, icon-green.png і повним посиланням на файл іконки http://gisfile.com/css/icons/icon-green.png Для прикладу значення icon можуть мати значення: gisfile, marker-icon, icon-blue, icon-brown, icon-green, icon-olive, icon-orange, icon-pink, icon-purple, icon-red, icon-yellow. Параметри name, xname, note, xnote використовуються тільки разом з icon.

Відображення об'єктів на карті

http://gisfile.com/layer/spcities/html?marker&lat=31.95216&lon=5.62500&z=2
http://gisfile.com/map/usa/html

Параметр Опис Формат Приклад
marker групування відображення об'єктів GET параметри http://gisfile.com/layer/spcities/html?marker
icon дозволяє вказати для точки найменування іконки GET параметри http://gisfile.com/layer/spwifi/html?icon=icon-green
lon довгота GET параметри lon=49.03787
lat широта GET параметри lat=2.28516
z масштаб карти GET параметри (за замовчуванням 6) z=5
s відображення панелі пошуку об'єктів GET параметри (за замовчуванням 1) s=0

Зверніть увагу! Всі параметри не є обов'язковими. У разі їх відсутності позиціонування виконується автоматично за наявними об'єктами в шарі. Параметри відображення шару можуть бути також задані у вікні властивостей шару.

Відображення тайлів на карті

http://gisfile.com/layer/tilekr100/tile&lat=48.51115&lon=32.22427&z=10
http://gisfile.com/map/ukraine/tile

Параметр Опис Формат Приклад
lon довгота GET параметри lon=49.03787
lat широта GET параметри lat=2.28516
z масштаб карти GET параметри (за замовчуванням 6) z=5
s відображення панелі пошуку об'єктів GET параметри (за замовчуванням 1) s=0

Зверніть увагу! Параметри не є обов'язковими для заповнення, і використовуються для індивідуального позиціонування на карті. У разі їх відсутності позиціонування виконується автоматично по об'єктах карти. Параметри відображення карти, за замовчуванням, можуть бути заповнені у вікні властивостей карти.
 

Редактор об'єктів

http://gisfile.com/layer/SpatialTest/editor

Відображення карти із зазначеним набором шарів і стилів на Вашій Html сторінці

http://gisfile.com/api/html?data=[{"style":{"lat":48.5,"lng":30.4,"zoom":6}},{"layer":"SpatialReg","show":true,"type":"Overlay","style":{"color":"fff","weight":1,"fillOpacity":0.7}},{"layer":"SpatialArea","show":true,"type":"Overlay","style":{"color":"800026","weight":2,"fillColor":"none"}}]

Відображення карти за допомогою JavaScript API

Опис відображення карти на Веб-сторінці або програмі за допомогою JavaScript дивіться на сторінці JavaScript API

Отримання Html і JavaScript коду

Отримати Html і JavaScript код для відображення карти на Веб-сторінці або програмі можна на сторінці Конструктор карти


Пробуйте безкоштовно

Карта на зовнішній Html сторінці

У Вас є можливість вставити посилання з набором параметрів в JSON форматі. Параметри описують відображувані шари, кольори, товщину ліній, заливку, відображення інформаційного вікна та інші параметри.

Параметри карти (style)

Параметр Опис Формат Приклад
style параметри карти json параметри {"style":{"lat":46.5,"lng":30.4,"zoom":10}}
style.lat широта (WGS 84) дробове число "style":{"lat":46.5}
style.lng довгота (WGS 84) дробове число "style":{"lng":30.4}
style.zoom масштаб ціле число (від 1 до 19) "style":{"zoom":10}
 

Параметри шару (layer)

Параметр Опис Формат Приклад
layer шар текст "layer":"SpatialReg"
show видимість шару (завантаження при відкритті) логічний (за замовчуванням false) "show":true
type вид відображення шару вид (Overlay - об'єкти шару,
TileLayer - тайли векторного шару,
TileImage - тайли растрового шару)
"type":"Overlay"
name найменування шару текст "name":"Області"
style параметри відображення для всіх об'єктів json параметри "style":{}
style.color колір ліній HEX рядок "style":{"color":"800026"}
style.weight товщина ліній ціле число "style":{"weight":2}
style.popup відображення інформації про об'єкт логічне значення (за замовчуванням увімкнено) "style":{"popup":false} - відключити відображення
style.fillColor колір заливки полігонів HEX рядок "style":{"fillColor":"BD0026"} - залити кольором
"style":{"fillColor":"none"} - без заливки
style.fillOpacity прозорість заливки полігонів дробове число (від 0 до 1) "style":{"fillOpacity":0.7}
styles параметри відображення залежно від значення зазначеного поля json масив "styles":{"field":"ID_SpatialReg","styles":[]}
 

Параметри стилів шару (layer.styles)

Параметр Опис Формат Приклад
styles параметри відображення json параметри "styles":{"field":"id","styles":[]}
styles.id найменування поля рядок "styles":{"field":"id"}
styles.styles масив параметрів json масив "styles":{"styles":[]}
styles.styles[].value значення поля будь-який формат {"value":5,"color":"FC4E2A"}
styles.styles[].color колір заливки HEX рядок {"value":8,"color":"BD0026"}
 
Приклад заповнення параметрів
http://gisfile.com/api/html?data=[{"style":{"lat":48.5,"lng":30.4,"zoom":6}},{"layer":"SpatialReg","show":true,"type":"Overlay","style":{"color":"fff","weight":1,"fillOpacity":0.7},"styles":{"field":"ID_SpatialReg","styles":[{"value":1,"color":"fcfc7b"},{"value":99,"color":"f8f179"},{"value":148,"color":"FFEDA0"},{"value":198,"color":"FED976"},{"value":247,"color":"FEB24C"},{"value":296,"color":"FD8D3C"},{"value":346,"color":"FC4E2A"},{"value":395,"color":"E31A1C"},{"value":445,"color":"BD0026"},{"value":495,"color":"800026"}]}},{"layer":"SpatialArea","show":true,"type":"Overlay","style":{"color":"800026","weight":2,"fillColor":"none"}}]

Підготовлені проекти

Відображення підготовленого проекту із заданими шарами і стилями відображення

http://gisfile.com/map/ukraine/html

На відміну від варіанту, коли Вам надається право в посиланні вказати параметри відображення шарів, Веб-сервер надає можливість адміністратору задати ці параметри за замовчуванням. Користувачу достатньо лише вказати посилання з найменуванням проекту.

Необхідно створити "Шар gisfile.com", в параметрах шару з однойменною назвою шару необхідно ввести посилання зазначене нижче, вибрати зі списку найменування шару, а також в закладці "Проекція" вибрати в якій системі координат необхідно відображати об'єкти шару

http://gisfile.com/api

Шар gisfile.com

Після підключення шару, з ним можна працювати як і з іншими шарами, а саме: створювати, копіювати, вставляти, редагувати, видаляти і т.п. Зверніть увагу, щоб зберегти зміни необхідно натиснути кнопку "Зберегти шар" у верхній панелі кнопок.

Отримання об'єктів шару в форматі GeoJSON

http://gisfile.com/layer/SpatialReg/json
Посилання Опис
http://gisfile.com/layer/{layer}/json
Об'єкти шару в JSON форматі
де {layer} - найменування шару
http://gisfile.com/layer/{layer}/{z}/{x}/{y}.png
Маска для відображення тайлів шару
де {layer} - найменування шару, {z} - масштаб, {x}, {y} - позиція тайла
 
Приклад AJAX завантаження об'єктів шару в форматі GeoJSON на JavaScript
var geojsonLayer = new L.geoJson();
var map = L.map( 'map').setView([48.60, 31.40], 6);

jQuery.ajax({
  url: 'http://gisfile.com/layer/SpatialReg/json', 
  dataType: 'json',
  success: function(response) {
   geojsonLayer = L.geoJson( response).addTo(map);
  }
});    
Приклад підключення тайлового шару з об'єктами для LeafLet на JavaScript
var geojsonLayer = new L.geoJson();
var map = L.map( 'map').setView([48.60, 31.40], 6);

var osm = new L.TileLayer('http://gisfile.com/layer/areas/{z}/{x}/{y}.png');
map.addLayer(osm);
Приклад підключення тайлового шару з растрами для LeafLet на JavaScript
var geojsonLayer = new L.geoJson();
var map = L.map( 'map').setView([48.60, 31.40], 6);

var osm = new L.TileLayer('http://gisfile.com/layer/tilekr100/{z}/{x}/{y}.png');
map.addLayer(osm);
Приклад підключення тайлового проекту для LeafLet на JavaScript
var geojsonLayer = new L.geoJson();
var map = L.map( 'map').setView([48.60, 31.40], 6);

var osm = new L.TileLayer('http://gisfile.com/map/ukraine/{z}/{x}/{y}.png');
map.addLayer(osm);
Приклад AJAX завантаження списку шарів у форматі JSON на JavaScript
jQuery.ajax({
  url: 'http://gisfile.com/layers.json', 
  type: 'POST',
  dataType: 'json',
  contentType: "application/json; charset=utf-8", 
  success: function(response) {
   alert( response);
  }
});