Установка програми GDAL

 1. Скачайте і запустіть osgeo4w-setup-x86.exe або osgeo4w-setup-x86_64.exe для x64 за посиланням http://download.osgeo.org/osgeo4w/
 2. Програму потрібно встановити в стандартному режимі ("Стандартна Desktop установка").

 3. На другому кроці виберіть сайт звідки завантажувати установку

 4. Залишити обраним тільки пакет GDAL і встановити

 5. Знову запустити установку в режимі "Розширена установка" 

 6. На другому кроці - "Встановити з інтернет"

 7. На наступних кроках натискаємо "Далі"

 8. На етапі вибору пакету, розкрийте гілку "Libs"

 9. Знайдіть пункт "2.149k python-numpy: Python NumPy (Numerical) Extension" і перемкніть його в "2.7-1.5.1-1" (в нових версіях може відрізнятися найменування та версія)

 10. Якщо програма видає помилку, що не вистачає бібліотеки MSVCR100.DLL, то візьміть два файли MSVCR100.DLL, MSVCP100.DLL і скопіюйте їх у папку C:\WINDOWS\SYSTEM32

Вирішення проблеми з нумерацією тайлів

Утиліта gdal2tiles за замовчуванням створює індексацію за стандартом OSGeo TMS (Tile Map Specification), щоб формувати тайли за стандартом Google OSM:

 1. Скачайте підправлений скрипт для правильної нумерації тайлів gdal2tiles.py (Google/OSM)

 2. Замініть gdal2tiles в папці С:\OSGeo4W64\bin\

Створення тайлів (індексація)

Команда склеювання всіх растрів в папці test

gdalbuildvrt test.vrt -vrtnodata "255 255 255" -hidenodata -resolution highest test/*.jpg

Команда перетворення TIF файлів у RGB (якщо у файлах інша колірна модель)

gdal_translate -of vrt -expand rgba test.tif test.vrt

Зверніть увагу! Найменування файлів повинні містити тільки латинські символи. Файли прив'язки растрів повинні мати розширення tfw, jpw, sdw.

Команда перетворення растру в систему координат EPSG:4326

СК 63 - gdalwarp.exe -s_srs "+proj=tmerc +ellps=krass +lon_0=35d30E +lat_0=0d0N +k=1 +x_0=5300000 +y_0=-9214.69 +towgs84=+25,-141,-78.5,0.0,0.35,0.736,0.0" -t_srs EPSG:4326 -r bilinear test.vrt test.tif

EPSG:4326 - gdalwarp.exe -t_srs EPSG:4326 -r bilinear test.vrt test.tif (або можна пропустити цей крок)

Команда побудови тайлів. Результат буде збережений в папці test

gdal2tiles -p mercator --s_srs EPSG:4326 test.tif

Відображення тайлів у Leaflet

Для відображення тайлів з використанням Leaflet:

TMS - L.tileLayer('http://{s}.somedomain.com/{foo}/{z}/{x}/{y}.png', {tms: true});

OSM - L.tileLayer('http://{s}.somedomain.com/{foo}/{z}/{x}/{y}.png', {});