Аграрний ринок - один з найбільш швидкозростаючих сегментів світової економіки. Незалежно від політичних або соціальних змін в суспільстві попит на сільськогосподарську продукцію, особливо продукти харчування, буде стабільно зростати. У минулому сільськогосподарським виробникам було важко зіставити методи виробництва і врожайності культур з родючістю ґрунту. Це обмежувало їх здатність розробляти найбільш ефективні стратегії обробки ґрунту, які могли підвищити продуктивність. В даний час розробка і впровадження точного землеробства стало можливим шляхом об'єднання системи глобального позиціонування (GPS) і географічних інформаційних систем (ГІС). Ці технології дають можливість поєднання даних в реальному масштабі часу з точною інформацією про місцезнаходження, що призводить до ефективного використання та аналізу великих обсягів просторових даних. ГІС використовуються для ефективного планування розвитку господарства, відбору проб ґрунту, автоматичного водіння, диференціального внесення добрив, а також картування врожайності.

Аналіз біологічної урожайності

ГІС-технології допомагають фермерам підвищити продуктивність і ефективність сільськогосподарської діяльності. Яким чином? Шляхом створення наочної карти полів з точними посівними площами, проведення точного аналізу карт врожайності та ґрунтів, здійснення обґрунтованого планування внесення добрив і зрошення, оптимального вибору культур для посадки, моніторингу та вибору маршруту для руху машин.

Сучасний ринок передбачає використання систем точного землеробства за допомогою різноманітного польового обладнання, програмних продуктів і сервісів. Польове обладнання для сільгоспвиробників й інноваційні рішення в області точного землеробства допомагають максимально ефективно здійснювати свою діяльність за рахунок збільшення врожайності й оптимізації витрат.

картування врожайності

Сучасне обладнання виконує автоматичне водіння тракторів, сканування ґрунту, картування врожайності, управління обладнанням для диференціального внесення добрив, посіву і т.п.

За допомогою програмних продуктів і сервісів можна створити багатошарову карту, яка включає межі полів, топографічну карту, ґрунтову карту, карту врожайності. На основі систематизованих даних може бути розрахована диференціальна карта внесення добрив і посіву. За допомогою дистанційного зондування і безпілотної зйомки можливе прогнозування врожайності.

Деякі виробники обладнання мають онлайн сервіси для обміну інформацією з польовим обладнанням, дистанційного аналізу та управління. Такі сервіси, як правило, дозволяють виконувати експорт й імпорт даних і підтримують API функції для доступу до даних із зовнішніх Веб-рішень.

Обмін даними з польовим обладнанням

Аналіз необхідності впровадження елементів точного землеробства і недоліків, наявних на сьогодні в програмних комплексах цієї специфіки, став основою для формування більш гнучкої та комплексної системи можливостей на базі онлайн сервісу GISFile. Даний проект був створений для широкого використання, але останнім часом найбільш затребуваний агрокомпаніями, тому можливості сервісу адаптуються під специфіку даних компаній. У 2015-2016 рр. були розроблені елементи точного землеробства:

- збір і аналіз усіх просторових даних;

- побудова карт для земельних проб агрохімічного обстеження;

- побудова карт врожайності;

- підключення космознімків і NDVI карт;

- обмін даними з польовим обладнанням;

- формування завдань для польового обладнання;

- моніторинг внесення добрив;

- відеоаналіз полів з можливістю фіксації проблемних місць.

земельний банк

Схематично нижче наведені основні елементи можливостей сервісу для сільськогосподарських підприємств щодо точного землеробства.

Можливості сервісу GISFile

Крім того, суттєвими перевагами й достоїнствами GISFile для аграрних підприємств є:

- можливість відображення карт для земельних проб агрохімічного обстеження. При цьому алгоритм виконує аналіз значень для вибраних показників земельних проб pH, K2O, Ca, Mg, P2O5, N і Humus. В результаті аналізу формуються графіки, тайли і json файл з характеристиками обстеження, які показані на графіку. Доступ до отриманих даних може виконуватися в зовнішніх веб-рішеннях для відображення на карті і формування звітів;

Карта земельних проб агрохімічного обстеження

- онлайн відображення земельних проб агрохімічного обстеження для полігональних об'єктів. На відміну від точкових значень, формування графіків і заливка елементарних ділянок виконується онлайн. У вікні відображення доступний вибір показника земельних проб pH, K2O, Ca, Mg, P2O5, N і Humus. Побудова графіків виконується відповідно до ДСТУ 4362: 2004 та ДСТУ 4115;

- оперативний аналіз ефективного посіву, внесення добрив і збору врожаю доступний за допомогою систем і сервісу для точного землеробства. GISFile дозволяє отримувати дані з польового обладнання, проводити моніторинг і формувати завдання. Онлайн аналіз польових даних надає вибір будь-якого поля і колірної схеми, що дозволяє відстежити на ранніх стадіях ефективність виконання робіт і можливість своєчасного реагування для досягнення максимального результату;

Аналіз ефективного посіву, внесення добрив і збору врожаю

- інтеграція сервісу з обладнанням Raven і Trimble, призначеного для точного землеробства, а саме: точного внесення добрив і хімікатів, посадки і моніторингу врожайності. Тепер можлива передача даних з приладу на сервіс для подальшого аналізу і навпаки - відправка даних із сервісу на прилад. Імпорт даних відбувається в shp форматі, який підтримується обладнанням або онлайн через API функції. Для отримання точкових і лінійних даних про переміщення трактора з обладнанням є можливість автоперетворення полігональних об'єктів і виконання експорту точок і маршрутів переміщення в shp файл. Крім того, просторові дані про об'єкти також можуть бути збережені в KML, GEOJSON, JSON і CSV форматах.

Імпорт і відображення даних

Агровиробники можуть користуватися сервісом GISFile відразу після реєстрації. Дане рішення вже використовують у своїй діяльності вітчизняні агрохолдинги та фермерські господарства. Це дозволить їм досягти конкурентних переваг за рахунок оптимізації процесів організації та зниження витрат.